Välkommen till
Mörbylånga företagsgrupp

Om Mörbylånga företagsgrupp

Vi samarbetar för en positiv utveckling

MFG består idag av ett 50-tal små, medelstora och stora företag. Vi marknadsför varandra och samarbetar för en positiv utveckling både för våra medlemsföretag och Mörbylånga samhälle. Vi bygger nätverk, har föreläsningar, företagsträffar och andra aktiviteter för att lyfta företagandet i Mörbylånga. Vi samarbetar med andra organisationer vid aktiviteter både för företagen men också för hela samhället

Utöver vårt egna nätverk samarbetar vi även med: